Gezonde medewerkers met "Gli op maat"

Caparis draagt graag bij aan een goede gezondheid van haar medewerkers. Dat is niet nieuw. Denk aan de jaarlijkse sportdag en het programma Caparis in Beweging, dat we aanbieden in samenwerking met Sportstad Heerenveen. Maar we gaan nu nog gerichter aan de slag! In Leeuwarden starten we namelijk met de pilot “Gli op maat".

Onze "Gli op maat" is een variant op de interventie die zorgverzekeraars aanbieden onder de naam “Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)”. Onze “GLI op Maat” ontwikkelden we samen met onze partners: De Friesland Zorgverzekeraar, Tigra, Pim Mulier, Amaryllis en Alexander Impact. Mede dankzij de financiële steun van Stichting De Friesland wordt deze pilot mogelijk gemaakt.

De interventie richt zich op gezondheid in brede zin. Want hoe gezond je bent wordt niet alleen beïnvloed door gezond eten, goed slapen en bewegen, maar ook door psychische en sociale factoren. Zo kunnen geldzorgen, conflicten in relaties en gevoelens van eenzaamheid leiden tot gezondheidsproblemen. Bij Caparis komen gezondheidsproblemen in deze brede zin veel voor.

“Gli op maat" start in juni 2021 met 25 medewerkers van Caparis Leeuwarden. Zij krijgen twee jaar lang begeleiding, bestaande uit groepsbijeenkomsten en gesprekken met een leefstijlcoach van Caparis en met een maatschappelijk werker van Amaryllis. In het eerste jaar leren de deelnemers hoe ze de door henzelf gestelde doelen kunnen halen; het tweede jaar is gericht op het volhouden van de positieve veranderingen.

Gedurende de pilot meten we welke effecten deze pilot met zich meebrengt. Zowel de kwaliteit van leven van de deelnemers als de maatschappelijke impact worden in kaart gebracht. Zo probeert Caparis samen met de betrokken partijen te zorgen voor maatschappelijke impact door een gezond leven toegankelijker te maken en dichter bij onze medewerkers te brengen.

Uiteindelijk doel is dat de deelnemers zich fitter en gezonder voelen en ontdekken hoe leuk het is om met hun gezondheid bezig te zijn en hier zelf regie over te voeren. Is de pilot een succes dan gaan we “Gli op maat" ook aanbieden aan andere medewerkers van Caparis.

"Gli op maat" bij Caparis is mede mogelijk gemaakt door Stichting De Friesland: www.stichtingdefriesland.nl.
Kijk hier voor meer informatie over "Gli op maat".