Voor de pers

Vragen van journalisten
Journalisten met vragen of een interviewverzoek kunnen contact opnemen met een van onze communicatieadviseurs. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 06 13 401 043 of 06 10 005 759 en per mail via communicatie@caparis.nl

Fotograferen en filmen
Om de privacy te waarborgen van medewerkers van Caparis en mensen die bij Caparis een traject volgen, is het niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Caparis zonder toestemming van de afdeling Communicatie.

Persverklaring: Ondernemingsraad trekt rechtszaak tegen directeur in

5 januari 2021

Begin dit jaar kondigde de Ondernemingsraad (OR) twee rechtszaken aan tegen de directeur van Caparis, de heer Alex Bonnema. De OR heeft de kantonrechter in Leeuwarden onlangs bericht dat zij ook de tweede zaak intrekt. 

Op de zitting heeft de kantonrechter de OR gewezen op de noodzaak voor partijen om samen te werken en aangedrongen op het oplossen van het conflict. De afgelopen maanden is de OR daarom onder leiding van een mediator in gesprek gegaan met de directeur om uit de impasse te komen en te werken aan het noodzakelijke herstel van vertrouwen in elkaar. In de mediation is duidelijk geworden dat het conflict een grote weerslag heeft gehad op beide partijen en dat beide partijen vanuit een steeds groter wordend wantrouwen op elkaar zijn gaan reageren met escalatie van het conflict tot gevolg. De OR is in de mediation tot het inzicht gekomen dat hij op basis van verkeerde aannames, verkeerde conclusies heeft getrokken over de integriteit van de directeur. Het is de OR duidelijk geworden dat de uitlatingen die zijn gedaan de directeur als persoon diep hebben geraakt en de reputatie van de directeur is beschadigd. De OR betreurt het ten zeerste dat het zover is gekomen en heeft hiervoor zijn excuses gemaakt aan de directeur. De OR ziet nu in dat hij hiermee niet in het belang van Caparis en haar medewerkers heeft gehandeld.