Nieuwe commissarissen voor Caparis

De aandeelhouders van Caparis NV hebben tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 27 mei drie nieuwe commissarissen benoemd. Dedi Veldhuis, Erik de Boer en Robert-Jan Hageman zijn voor een periode van vier jaar benoemd.

De Raad van Commissarissen en de directie van Caparis zijn verheugd met de toetreding van de nieuwe commissarissen. Met hun komst versterkt Caparis de bestuurlijke stevigheid en continuïteit in het toezicht. De brede samenstelling van de raad van commissarissen past bij de nieuwe koers van Caparis als duurzaam talentbedrijf.

Nieuwe commissarissen
Dedi Veldhuis is in haar loopbaan met name actief geweest als HR-manager en directielid in de gezondheidszorg en de k
abel- en telecomsector. Ze werkte onder meer bij ziekenhuis Sint Jansdal en Ziggo. Haar brede maatschappelijke ervaring en kennis van organisatieveranderingen zet Dedi Veldhuis de laatste jaren in als adviseur, bestuurslid en toezichthouder.

Erik de Boer is werkzaam als directeur Enterprise Risk Management bij Univé Verzekeringen in Zwolle. Hij bekleedt deze functie sinds 2017. Daarvoor werkte hij in verschillende directiefuncties in het bank- en verzekeringswezen op het gebied van riskmanagement, vermogensbeheer en treasury. Daarnaast is Erik de Boer onder meer vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Nij Smellinghe en lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Nijestee.

Robert-Jan Hageman is sinds 2002 directeur/CEO van de Dokkumer Vlaggen Centrale BV. Daarvoor had hij verschillende managementfuncties in het bedrijfsleven bij onder meer Whirlpool en Geveke. Robert-Jan Hageman is onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Friesland College en bestuurslid van het GRQ Business Network van vliegveld Eelde.

Op de foto van links naar rechts: Dedi Veldhuis, Erik de Boer, Robert-Jan Hageman