Participatie binnen en buiten Caparis

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen naar (regulier) werk toe te leiden. Het werk van Caparis is grotendeels gebaseerd op deze wet.

Bij Caparis stimuleren we onze medewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen. We zorgen ervoor dat zij het beste uit zichzelf halen. Soms betekent dat, dat iemand aan de slag kan bij een regulier bedrijf. Veel van onze medewerkers worden dan ook gedetacheerd of werken begeleid bij een regulier bedrijf in Friesland.

Regulier bedrijf of werkbedrijf?

Een baan in een regulier bedrijf is echter niet voor al onze medewerkers haalbaar. Of dat erg is? Wij vinden van niet. Veel van onze medewerkers werken in één van de werkbedrijven van Caparis. Dankzij de begeleiding en structuur die Caparis hen biedt, kunnen zij hun werk doen.

Meedoen in de maatschappij

En ook deze medewerkers ontwikkelen zich. Ze worden steeds beter in hun werk. Soms kunnen ze  zelfs binnen Caparis een stapje hoger doen. Hun werk biedt structuur en geeft een gevoel van eigenwaarde. Zo doen ook deze mensen actief mee in de maatschappij.