Start project 'Een goed leven' in samenwerking met Partoer

Een goed leven. Dat is iets waar we allemaal naar streven. Sommige mensen komen hierin meer obstakels tegen dan andere. Bij Caparis werken veel kwetsbare mensen die problemen ervaren en daardoor voor kortere of langere tijd moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Denk aan laaggeletterdheid, een zwakke gezondheid en financiële problemen. Vaak zijn er meerdere problemen die met elkaar samenhangen. Caparis wil hier iets aan doen. Daarom starten we samen met Partoer het project 'Een goed leven'. Op donderdag 24 september vond de feestelijke aftrap plaats en werd de overeenkomst getekend.

In eerste instantie nemen tien medewerkers van Caparis deel aan het project. Eerst gaan ze samen met een begeleider onderzoeken wat voor hen een goed leven is. Vervolgens worden kleine, haalbare doelen gesteld en de problemen in stukjes aangepakt om zo stappen te maken richting een goed leven. Naast uitkomsten op individueel niveau geeft het project inzicht in wat er nodig is om dit proces te integreren in de eigen bedrijfsvoering.